miles-la-gi

Miles là gì ? Thành ngữ về dặm? 1 mile là bao nhiêu km?

Miles là gì? Tiếng Anh hiện đại từ dặm bắt nguồn từ tiếng Anh myle và tiếng Anh Mil , mà là cùng nguồn gốc với tất cả khác Đức...

nganh-kiem-toan-tieng-anh-la-gi

Ngành kiểm toán tiếng Anh là gì ? Các loại kiểm toán viên

Định nghĩa của ngành kiểm toán  Kiểm toán là công việc của kiểm toán viên kiểm tra báo cáo tài chính của một tổ chức –...

luoi-thuc-an-la-gi

Lưới thức ăn là gì ? Các cấp bậc trong lưới thức ăn

Lưới thức ăn là một sơ đồ liên kết chi tiết thể hiện mối quan hệ tổng thể về thức ăn giữa các sinh vật trong một môi trường...