Làm sạch tiếng anh là gì? Một số ví dụ bạn nên tham khảo

116

Làm sạch nghĩa là như thế nào?

Làm sạch nghĩa là làm cho một đối tượng nào đó  hoàn toàn sạch sẽ và gọn gàng, loại bỏ ô nhiễm từ một nơi hoặc một quá trình công nghiệp; ngăn chặn hành vi xấu, bất công hoặc hình sự ở một nơi hoặc hoạt động. 

Làm sạch tiếng anh là gì?

Làm sạch tiếng anh là clean up 

Một số ví dụ về từ làm sạch

  1.  The government promised to clean up the corrupt judicial system. (Chính phủ đã hứa sẽ làm sạch hệ thống tư pháp tham nhũng).
  2.  Volunteers helped clean up the oil spill. (Các tình nguyện viên đã giúp làm sạch sự cố tràn dầu).
  3. I cleaned the broken glass up before anyone could step on it. (Tôi dọn sạch  chỗ kính bị vỡ trước khi ai đó có thể giẫm vào nó).
  4. If we get this invention to market soon, we can clean up. (Nếu chúng ta đưa ý tưởng này ra thị trường sớm, chúng ta có thể kiếm được một khoản lớn).
  5. Please go into the bathroom and clean yourself up. (Làm ơn đi vào nhà tắm và làm sạch cơ thể mình đi).

nguồn: https://biggerpenisxxl.info

Bình luận