Lưới thức ăn là gì ? Các cấp bậc trong lưới thức ăn

98

Lưới thức ăn là một sơ đồ liên kết chi tiết thể hiện mối quan hệ tổng thể về thức ăn giữa các sinh vật trong một môi trường cụ thể. Nó có thể được mô tả như một sơ đồ “ai ăn ai” cho thấy các mối quan hệ kiếm ăn phức tạp đối với một hệ sinh thái cụ thể. Việc nghiên cứu lưới thức ăn là rất quan trọng, vì những mạng lưới như vậy có thể cho thấy năng lượng chảy qua hệ sinh thái như thế nào. Lưới thức ăn cũng có thể giúp chúng ta nghiên cứu và giải thích sự đa dạng của các loài có liên quan như thế nào. Chúng cũng có thể tiết lộ thông tin quan trọng về mối quan hệ giữa các loài xâm lấn và những loài có nguồn gốc từ một hệ sinh thái cụ thể. 

⇒ Xem thêm website về chủ đề giáo dục

luoi-thuc-an-la-gi

Định nghĩa về lưới thức ăn

Lưới thức ăn bao gồm tất cả các chuỗi thức ăn trong một hệ sinh thái duy nhất. Mỗi sinh vật trong hệ sinh thái là một phần của nhiều chuỗi thức ăn. Mỗi chuỗi thức ăn là một con đường khả thi mà năng lượng và chất dinh dưỡng có thể sử dụng khi chúng di chuyển trong hệ sinh thái. Tất cả các chuỗi thức ăn liên kết với nhau và chồng chéo lên nhau trong hệ sinh thái tạo thành lưới thức ăn. 

Các cấp bậc trong lưới thức ăn

Trong lưới thức ăn, các sinh vật được sắp xếp theo mức độ dinh dưỡng của chúng. Mỗi mắt xích là một loài sinh vật. Mức độ dinh dưỡng đối với một sinh vật đề cập đến cách nó phù hợp với mạng lưới thức ăn tổng thể và dựa trên cách thức ăn của sinh vật. Nói rộng ra, có hai định danh chính: sinh vật tự dưỡng và sinh vật dị dưỡng. Sinh vật tự dưỡng tự tạo thức ăn trong khi sinh vật dị dưỡng thì không. Trong tên gọi rộng rãi này, có năm cấp độ dinh dưỡng chính: sinh vật sản xuất sơ cấp, sinh vật tiêu thụ sơ cấp, sinh vật tiêu thụ thứ cấp, sinh vật tiêu thụ cấp ba và động vật ăn thịt. Một lưới thức ăn cho chúng ta thấy cách các cấp độ dinh dưỡng khác nhau trong các chuỗi thức ăn kết nối với nhau cũng như dòng năng lượng qua các cấp độ dinh dưỡng trong một hệ sinh thái.

⇒ Xem thêm website về chủ đề giáo dục

luoi-thuc-an-la-gi

  • Sinh vật sản xuất sơ cấp tự tạo ra thức ăn thông qua quá trình quang hợp. Qúa trình quang hợp là việc sử dụng năng lượng của mặt trời để tạo ra thức ăn bằng cách chuyển đổi năng lượng ánh sáng thành năng lượng hóa học. Ví dụ về sinh vật sản xuất sơ cấp chính là thực vật và tảo. Những sinh vật này còn được gọi là sinh vật tự dưỡng.
  • Sinh vật tiêu thụ sơ cấp là những động vật ăn thịt sinh vật sản xuất sơ cấp. Chúng được gọi là sinh vật tiêu thụ sơ cấp vì chúng là những sinh vật đầu tiên ăn những sinh vật đầu tiên tự tạo ra thức ăn cho chúng. Những động vật này còn được gọi là động vật ăn cỏ. Ví dụ về động vật trong tên gọi này là thỏ, hải ly, chuột, voi và nai,… 

⇒ Xem thêm website về chủ đề giáo dục

  • Sinh vật tiêu thụ thứ cấp bao gồm các sinh vật ăn sinh vật tiêu thụ sơ cấp. Vì chúng ăn những động vật mà ăn thực vật, những động vật này là loài ăn thịt hoặc ăn tạp. Động vật ăn thịt ăn động vật trong khi động vật ăn tạp tiêu thụ cả động vật khác cũng như thực vật. Gấu là một ví dụ về sinh vật tiêu thụ thứ cấp.
  • Tương tự như sinh vật tiêu thụ thứ cấp, sinh vật tiêu thụ cấp ba có thể là loài ăn thịt hoặc ăn tạp. Sự khác biệt là sinh vật tiêu thụ thứ cấp ăn các loài ăn thịt khác. Một ví dụ là một con đại bàng.
  • Cấp độ cuối cùng bao gồm những kẻ săn mồi (động vật ăn thịt). Động vật ăn thịt đứng đầu vì chúng không có động vật ăn thịt tự nhiên. Sư tử là một ví dụ.
  • Ngoài ra, còn có sinh vật phân hủy tiêu thụ thực vật và động vật chết sau đó phân hủy chúng. Nấm là những ví dụ về sinh vật phân hủy. Các sinh vật khác được gọi là động vật phân hủy sẽ tiêu thụ những loại vật chất hữu cơ có trên những động vật đã chết. Ví dụ là một con kền kền. 

⇒ Xem thêm website về chủ đề giáo dục

Nguồn : https://biggerpenisxxl.info

 

Bình luận